Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια συγγραφής λογισμικού ειδικών προδιαγραφών (custom made)