ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ – 2η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020