ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ Τ.Π.&Δ. ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ»

Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων