Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εκπονήθηκε από το Τ.Π.&Δ σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τη χρηματοδότηση επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού μέσω χορήγησης δανείου.

03.07.2019 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ περισσότερα
26.03.2019 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ – 1η επικαιροποίηση περισσότερα
26.03.2019 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ – 1η επικαιροποίηση περισσότερα
03.07.2019 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑ Α΄& Β΄ – 1η επικαιροποίηση περισσότερα
26.03.2019 Διαδικασίες και Δικαιολογητικά και έργα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού των ΟΤΑ περισσότερα
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων