Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη ασκούμενων δικηγόρων