6η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ

Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων